Hakkimizda

 En iyi baklava en iyi ustalarca yapılır.

En iyi usta bile mükemmel baklavayı tek başına yapamaz. Baklava üretimi hamurunun yoğrulmasından açılmasına, serilmesinden pişirilmesine her aşamada titiz bir işbölümü gerektirir. Kalitede mükemmellik, her ustanın usta her aşamayı iyi bilmesiyle sağlanır. İyi bir baklava ustası olmak için en az on yıl gerektiği düşünülürse, Ahilik esasına dayalı çıraklık-kalfalık-ustalık silsilemizi kesintisiz devam ettirerek Türkiye'ye birbirinden değerli baklava ustaları yetiştiriyor olmamızın önemi daha iyi anlaşılır.